EUROSLOVAKIA TRANS s. r. o.

Poskytujeme služby pri importe a exporte, technológiu pre malé pivovary a iné

Profil firmy

Firma Ing. Anton Fábry - EUROSLOVAKIA Prešov vznikla v r. 1990 a zaoberala sa medzinárodnou dopravou (Nemecko, Taliansko, Rakúsko - SNG). Jej nástupníckou firmou sa stala právnická firma EUROSLOVAKIA TRANS, s.r.o., ktorá sa zaoberá medzinárodnou autodopravou zameranou na tretie krajiny a SNG. Činnosť sa rozšírila o colno-deklaračné práce a manipuláciu s tovarom - dokládkami a prekládkami tovaru v Prešove. Viac v Službách.

 

 

Služby pre import, export a dopravu

 

 

Technológia pre malé pivovary

 

Poskytujeme služby na zabezpečenie technológie malého pivovaru od firmy Heinrich Schulz, ako aj technológiu varenia piva aj s poradenskou činnosťou.

Zabezpečíme technologické zariadenie mini-pivovaru od firmy Heinrich Schulz o kapacite 100, 200, 300, 500 alebo 1000 hl za rok až do určeného miesta výroby.

Zabezpečíme odbornú konzultáciu prípravy, resp. výroby piva. Technológia umožňuje meniť množstvo vyrobeného piva podľa odbytu v jednotlivých ročných obdobiach ako aj určovať receptúry, vyrábať vrchné aj spodné, kvasené pivo svetlé, či tmavé a rôznej stupňovitosti a pivného štýlu.

Konzultant: firma Beps, s.r.o. - konateľ pán Brontvai. kontakt: +421 911 787 345

 

 

Cenník služieb

EUROTRANS s.r.o. - platca DPH  •   •   •  EUROTRANZ s.r.o. - nie je platca DPH

Názov služby

Cena za službu

Colné ručenie T1 tranzit
- do 10 000 €30 €
- do 20 000 €35 €
- za každých začatých 3000 €+ 3 €
Zastupovanie v colnom konaní
15 €
Predbežné colné hlásenie
4 €
Vypísanie elektron. EX alebo JCD
15 €
Vypísanie JCD/EX - položka
3 €
Vypísanie DCH dovoz
3 €
Vypísanie CMR
3 €
Vypísanie EUR1, ATR
18 €
Kolok
v zmysle vyhlášky o správnych poplatkoch
Vypísanie T2L
10 €
Vypísanie karnetu TIR (elektron. TIR)
15 € (15 €)
Otvorenie karnetu TIR
10 €
Zabezpečenie colného dlhu

- do výšky CD 3000 €

25 €

- nad výšku CD 3000 €

0,80 %
Poštová zásielka
podľa zverejneného cenníka poštových služieb
Ručná manipulácia s tovarom
1,70 €/Pal EUR
1 pracovník
10 €/hod
Použitie vysokozdvižného vozíka 2t (4t)
15 €/hod (25 €/hod)
Skladovanie tovaru do 30 d
1 €/d/Pal
Skladovanie tovaru nad 30 d
0,80 €/d/Pal
Vozidlo IVECO 4 Pal 1,3 t
0,55 €/km